top of page

NATURAL BABY CARE ANNA STILLER realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez promocję produktów marki Natural Baby Care na rynkach zagranicznych (Wielka Brytania, Niemcy) i perspektywicznych (USA)” 
Celem projektu jest promocja marki produktowej Natural Baby Care na rynkach zagranicznych, uczestnictwo w prestiżowych targach gospodarczych, co będzie miało istotny wpływ na większą rozpoznawalność marki NBC na arenie międzynarodowej oraz nawiązanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi co wpłynie na wzrost przychodów z działalności eksportowej. 

Dofinansowanie projektu z UE: 244 970.00 PLN

bottom of page